Tin tức sự kiện

about

Địa lý: xã Châu Sơn nằm ở phía Tây Nam của huyện Quỳnh Phụ và có vị trí:

- Đông giáp với xã Quỳnh Hồng và xã Quỳnh Mỹ

- Tây giáp giáp xã Duyên Hải của huyện Hưng Hà

- Nam giáp với xã Quỳnh Nguyên

- Bắc giáp xã Quỳnh Giao, Quỳnh Khê, Quỳnh Ngọc.